Fokstugu Fjellstue

                               Åpent/Open 01.06.2017 – 27.08.2017

Om Fokstugu

Fokstugu Fjellstues historiske røtter er nært sammenvevd med pilegrimsvandringens begynnelse i Norge. Det var kong Øystein Magnusson, som rundt 1120 iverksatte byggingen av sælehus, for å gi de første pilegrimene som var på vei til hellige Olavs grav i Nidaros, en sjanse til å komme levende over Dovrefjell. Overlevelse har siden da vært nøkkelordet for Fokstugus eksistens, akkurat som ansvaret for å ta imot og hjelpe ferdafolk og vandrere. Fokstugu var skysstasjon fram til 1930-tallet.

Les mer

Program 2017

I perioden 20. juni 2017 – 20. august 2017

I Guds Huset hver dag:
kl. 08.00 Morgensang Laudes
kl. 20.30 Bønn før natten Completorium
kl. 08.00 Morgen-Messe Søndager

Angelusringing hver dag hele året:
kl. 08.00, kl. 12.00 og kl. 18.00.


Les mer