Hvit Stein på Fokstugu

«Hvit Stein på Fokstugu» er navnet på et retreatprogram for innsatte som besøker Fokstugu Fjellstue.

Programtilbudet ble etablert i 2010 i samarbeid med ledelsen på Hamar fengsel og fengselsprest Kjell A. Nyhus. I dag deltar flere norske fengsler i dette tilbakeføringsarbeidet innenfor Kriminalomsorgen. Retreaten har en ukes varighet. I tråd med erfaringer som er høstet og nye behov som har kommet til, er programmet videreutviklet og komplettert.

Fokus for ”Hvit Stein på Fokstugu” er fellesskap. Programmet som helhet deles av alle som er til stede: Innsatte, betjenter, fengselsprest og Fokstugufolket selv. Programmet bygger på følgende:

  • Praktisk arbeid. Alle arbeider sammen noen timer på formiddagen som en motytelse for oppholdet. Hver enkelt får mulighet til å erfare det å gjøre rett for seg og bli verdsatt for sin innsats.

  • Vandring langs pilegrimsleden mot Nidaros gir nye dimensjoner. Utholdenhet og mestring utfordres her.

  • Måltidsfellesskap. Alle deltar i å lage mat og stelle i stand måltider for hverandre. Forutsetninger for godt samboerskap skapes.

  • Indre refleksjon. Daglige planlagte gruppesamtaler og foredrag bidrar til en indre refleksjon.

  • Kveldssamling i Fokstugus vigslete kapell ”Guds Huset”. Stillhet og betraktning av det som har kommet opp i løpet av dagen er vesentlig i denne samling.


“Hvit Stein på Fokstugu"-programmet gjennomføres hele året unntatt i sommermånedene.