Hvit Stein på Fokstugu

«Hvit Stein på Fokstugu» var navnet på et retreatprogram for innsatte som besøkte Fokstugu Fjellstue fram til 2019.

Programtilbudet ble etablert i 2010 i samarbeid med ledelsen i Hamar fengsel og fengselsprest Kjell A. Nyhus. Flere andre norske fengsler deltok senere i dette tilbakeføringsarbeidet innenfor Kriminalomsorgen. Retreaten hadde en ukes varighet, og programmet ble videreutviklet etter hvert som erfaringer vokste frem og nye behov ble oppdaget.

Fokus for «Hvit Stein på Fokstugu» var fellesskap. Alle som var tilstede deltok i hele programmet; innsatte, betjenter, fengselsprest og Fokstugufolket selv.

Programmet bygget på følgende:

  • Praktisk arbeid. Alle arbeidet sammen noen timer på formiddagen som en motytelse for oppholdet. Hver enkelt fikk mulighet til å erfare det å gjøre rett for seg og bli verdsatt for sin innsats.

  • Vandring på pilegrimsleden mot Nidaros gav nye dimensjoner. Utholdenhet og mestring ble utfordret her.

  • Måltidsfellesskap. Alle deltok i å lage mat og stelle i stand måltider for hverandre. Forutsetninger for godt samboerskap ble skapt.

  • Indre refleksjon. Daglige planlagte gruppesamtaler og foredrag bidro til en indre refleksjon.

  • Kveldssamling i Fokstugus vigslete kapell ”Guds Huset”. Stillhet og betraktning av det som hadde kommet opp i løpet av dagen var vesentlig i disse samlingene.

“Hvit Stein på Fokstugu"-programmet ble gjennomført hele året unntatt i sommermånedene.