Program

I perioden 20. juni 2017 – 20. august 2017

I Guds Huset hver dag:
kl. 08.00 Morgensang Laudes
kl. 20.30 Bønn før natten Completorium
kl. 08.00 Morgen-Messe Søndager

Completorium søndager/ Laudes mandager holdes uten tjenestegjørende prest.

Angelusringing hver dag hele året: kl. 08.00, kl. 12.00 og kl. 18.00.

Prester på Fokstugu Fjellstue sommeren 2017

Uke 25
20.06 – 25.06
BISKOP EMERITUS FINN WAGLE
Som biskop i Nidaros fra 1991 til 2008 arbeidet Finn Wagle aktivt for å fornye pilegrimsarbeidet i Norge. Han var initiativtaker til Nidaros pilegrimsgård, og forestod åpningen av pilegrimsgården i maj 2008. Sammen med Ellen har han deltatt i mange vandringer, både nord og sør for Dovre. I tidsrommet 2004-2007 vandret han hele pilegrimsleden fra Oslo til Nidaros.
Finn Vagle
Uke 26
26.06 – 02.07
ØYSTEIN ENDAL
Øystein Endal er fra Nordfjord og er bosatt i Oslo. Han har i flere år jobbet som prest i Forsvaret, og har også jobbet flere år i Frelsesarmeen. Han tjenestegjør nå som feltprest ved Heimevernets Skole- og kompetansesenter på Dombås.
Øystein Endal
Uke 27
03.07 – 09.07
MARGIT HUSEVÅG
Margit Husevåg er prest. Hun har vært menighetsprest og er nå sykehusprest på Sykehuset Innlandet, Divisjon psykisk helsevern. Hun ble prest i voksen alder, og har bakgrunn blant annet i psykodrama som hun har brukt i sjelesorgarbeid, på retreat og i rusomsorgen. Margit har vandret pilegrimsvandringer langs Olavsleden flere somre, og ledet vandring med psykodramagruppe.
Margit Husevåg
Uke 28
10.07 - 16.07
BISKOP SOLVEIG FISKE
Solveig Fiske har vært biskop i Hamar bispedømme siden 2006. Hun var tidligere blant annet residerende kapellan i Elverum og sokneprest i Løten i flere år. Biskop Fiske har et engasjement for, og er opptatt av, å utvikle pilegrimsarbeidet i Norge.
Biskop Solveig Fiske
Uke 29
17.07 – 23.07
BISKOP EMERITUS OLE D. HAGESÆTHER
Ole D. Hagesæther var biskop i Bjørgvin fra 1994 til 2008. Han har vært sykehusprest, menighetsprest og prost. I seks år var han fakultetslektor ved Menighetsfakultetet, der han underviste i sjelesorg og prekenlære. Hagesæther har vært sentral i arbeidet med pilegrimsleden til Røldal, og med prosjekteringen av pilegrimsenter ved gamle Røldalskirken.
Ole D Hagesæther
Uke 30
24.07 – 30.07
BISKOP HERBORG FINNSET
Herborg Finnset er prost i Strinda prosti, Trondheim. Hun har vært domprost i Tromsø i mange år, og tidligere også menighetsprest i Troms og Finnmark siden 1988. Hun har utdanning i veiledning, og har erfaring i å være pilegrim gjennom egne vandringer i inn- og utland. Hun ble tilsatt som ny biskop i Nidaros 12.juni, og tiltrer 10.september.
Herborg Finnset
Uke 31
31.07 – 06.08
KJELL SKARTSETERHAGEN
Kjell Skartseterhagen var pilegrimsprest i Nidaros fra 1998 til 2003, og var da også med i kontaktgruppen for tidebønn ved Nidaros domkirke. Før dette arbeidet han i Sjømannskirken som prest i Berlin, og i USA som studentprest. Siden 2003 er han sokneprest i Nittedal, og leder hver sommer en gruppe på pilegrimsretreat langs Olavsleden.
Kjell Skartseterhagen
Uke 32
07.08 – 13.08
BISKOP TOR SINGSAAS
Tor Singsaas har vært biskop i Nidaros siden 2008. Han har vært prest i Nidaros bispedømme siden 1978 både som stiftskapellan, res.kap. ved Nidarosdomen og prost i Byåsen prosti.
Singsaas har et særlig engasjement for pilegrimsarbeidet og er opptatt av fortsatt å utvikle dette, både pilegrimsvandringene mot Nidarosdomen, men og pilegrimsvandringer i menigheter og lokalsamfunn med soknekirka som pilegrimsmål.
Han ledet pilegrimsvandringer i sin tid som prest i Nidarosdomen og i Byåsen, og i de siste år pilegrimsvandringer for barn under Olavsfestdagene i Trondheim. Han er biskopenes representant i Nasjonalt Pilegrimsutvalg.
Tor Singsaas
Uke 33           
14.08 - 20.08
BERIT OKKENHAUG
Berit Okkenhaug er prest, interessert i retreat- og pilegrimsarbeid. Hun har vært menighetsprest, sykehusprest, lærer i sjelesorg ved Det teologiske Menighetsfakultet og instituttprest ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Spesialområdet hennes er sjelesorg, og hun har skrevet flere bøker innen feltet.
Berit Okkerhaug

Retreatansvarlige prester på Fokstugu Fjellstue høsten 2017


Retreat ifølge program “Hvit Stein på Fokstugu” for innsatte

KJELL ARNOLD NYHUS
Kjell Arnold Nyhus er forfatter og fengselsprest i Hamar og Ilseng fengsler. Han var blant de første til å bruke pilegrimsvandring som rehabilitering for innsatte, og har flere ganger vandret pilegrim med grupper av innsatte til Nidaros. Nyhus leder Ignatiansk retreat for innsatte i Halden fengsel etter mønster fra klosteret i Kumla fengsel i Sverige. Han har også skrevet en dokumentar med fortellinger fra klosteret i Halden fengsel.
Kjell A. Nyhus
MARIT SKARTVEIT
Marit Skartveit er teolog og offiser i Frelsesarmeen. Hun arbeider som korpsleder (pastor) i Frelsesarmeens menighet i Tønsberg og skriver på en doktorgrad om helliggjørelse i metodistisk/salvasjonistisk og ortodoks tradisjon. Hun har siden 2013 ledet heltaus ignatiansk retreat for innsatte i klosteret i Halden fengsel sammen med Kjell A. Nyhus. På Fokstugu ledet hun i 2016 de første oppfølgingsretreatene for deltakerne fra klosteret i Halden fengsel.
Marit Skartveit
RUNE MINDE
Rune Minde, fengselsprest i Bergen Fengsel fra 2005. Mange års erfaring fra ungdomsarbeid som prest i Meland menighet og i barne- og ungdomsavdelingen i Det Norske Misjonsselskap. Har arrangert pilegrimsvandring med innsatte fra lukket og åpen avdeling i Bergen Fengsel 2009 og 2010, 6 stk. pr. gang. Den gikk over 14 dager fra Kvam i Gudbrandsdalen til Nidaros. De siste 4 årene ansvarlig for pilegrims/retreat-program på Fokstugu for innsatte fra Bergen Fengsel: "Hvit Stein på Fokstugu".
Rune Minde

Pilegrimsretreat for veteraner, feltprestkorpsets veteraner, oppfølgingsretreat

ELLING ERICHSEN
Elling Erichsen er sjefsprest for Heimevernet siden 2003, og tjenestegjør i Terningmoen Kapell på Elverum. Han har jobbet som prest i Forsvaret i mange år, men har også erfaring som menighetsprest og kretssekretær i KFUK/KFUM. Han har besøkt Iona Community flere ganger, og er engasjert av keltisk-kristen spiritualitet.
Elling Erichsen
CHRISTIAN W. SKOVDAHL
Christian W. Skovdahl jobber som feltprest og sjelesørger ved Forsvarets Veteransenter i Kongsvinger siden 2011 og har vært feltprest i 18 år. Han har vært med på å arrangere pilegrimsretreat for veteraner to ganger med utgangspunkt i Fokstugu og Guds Huset.
Christian W. Skovdahl
ØYSTEIN ENDAL
Øystein Endal er fra Nordfjord og er bosatt i Oslo. Han har i flere år jobbet som prest i Forsvaret, og har også jobbet flere år i Frelsesarmeen. Han tjenestegjør nå som feltprest ved Heimevernets Skole- og kompetansesenter på Dombås.
Øystein Endal
KYRRE KLEVBERG
Kyrre Klevberg er feltprest knyttet til Feltprestkorpsets fagavdeling og Forsvarsstabens veteranavdeling. Han har jobbet i flere år med veteranbefolkningen og er selv veteran. Han er godkjent veileder i pastoralklinisk utdanning.
Kyrre Klevberg