Program sommeren 2019

I perioden 14. juni 2019 – 16. august 2019

I Guds Huset hver dag:
kl. 08.00 Morgensang Laudes
kl. 20.30 Bønn før natten Completorium
kl. 08.00 Morgen-Messe Søndager

Completorium søndager/ Laudes mandager holdes uten tjenestegjørende prest.

Angelusringing hver dag hele året: kl. 08.00, kl. 12.00 og kl. 18.00.

Uke 26
24.06 – 28.06
OLE VIKRE
Ole Vikre har tjenestegjort i utenlandsoppdrag for Forsvaret og er veteran. Han har deltatt i “Pilegrimsretreat for veteraner” og i “Oppfølgingsretreat for veteraner” på Fokstugu. Denne uke leder han tidebønnene i Guds Huset i fellesskap med vertskapet på Fokstugu.
Ole Vikre
Uke 27
01.07 – 07.07
ØYSTEIN ENDAL
Øystein Endal er fra Nordfjord og er bosatt i Oslo. Han har i flere år jobbet som prest i Forsvaret, og har også jobbet noen år med rusomsorg i Frelsesarmeen. Han har tjenestegjort som feltprest ved Heimevernets Skole- og kompetansesenter på Dombås og er nå feltprest i Bodø.
Øystein Endal
Uke 28
08.07 – 14.07
KJELL SKARTSETERHAGEN
Kjell Skartseterhagen var pilegrimsprest i Nidaros fra 1998 til 2003, og var da også med i kontaktgruppen for tidebønn ved Nidaros domkirke. Før dette arbeidet han i Sjømannskirken som prest i Berlin, og i USA som studentprest. Siden 2003 er han sokneprest i Nittedal, og leder hver sommer en gruppe på pilegrimsretreat langs Olavsleden.
Kjell Skartseterhagen
Uke 29
15.07 - 21.07
BISKOP SOLVEIG FISKE
Solveig Fiske har vært biskop i Hamar bispedømme siden 2006. Hun var tidligere blant annet residerende kapellan i Elverum og sokneprest i Løten i flere år. Biskop Fiske har et engasjement for, og er opptatt av, å utvikle pilegrimsarbeidet i Norge.
Biskop Solveig Fiske
Uke 30
22.07 – 28.07
MARIT SKARTVEIT
Marit Skartveit er offiser i Frelsesarmeen, teolog og retreatleder. Hun har i flere år ledet heltaus Ignatiansk retreat for innsatte i Klosteret i Halden fengsel. Dette arbeidet har ført henne til Fokstugu med jevne mellomrom, på kortretreater og oppfølgingsretreater for deltakerne fra Klosteret i Halden fengsel. Hun har ledet flere pilegrimsvandringer med innsatte fra Halden og Bastøy fengsel fra Fokstugu til Nidaros.
Marit Skartveit
Uke 31
29.07 – 04.08
BERIT OKKENHAUG
Berit Okkenhaug er prest, interessert i retreat- og pilegrimsarbeid. Hun har vært menighetsprest, sykehusprest, lærer i sjelesorg ved Det teologiske Menighetsfakultet og instituttprest ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Spesialområdet hennes er sjelesorg, og hun har skrevet flere bøker innen feltet.
Berit Okkerhaug
Uke 32
05.08 – 11.08
BISKOP HERBORG FINNSET
Herborg Finnset er biskop i Nidaros siden høsten 2017. Hun har vært prost og menighetsprest siden 1988. Hun har utdanning i veiledning, og har erfaring i å være pilegrim gjennom egne vandringer i inn- og utland, og er opptatt av å følge opp pilgrimstradisjonene i Nidaros.
Herborg Finnset
Uke 33
12.08 – 16.08
HABTOM BERHANE
Habtom Berhane har deltatt i heltaus Ignatiansk rereat i Klosteret i Halden fengsel, og i flere oppfølgingsretreater for Klosterbrødrene fra Klosteret i Halden fengsel på Fokstugu. Han har vandret pilegrim fra Fokstugu til Nidaros. Denne uke leder han tidebønnene i Guds Huset i fellesskap med vertskapet på Fokstugu.
Habtom Berhane

Retreatansvarlige prester på Fokstugu Fjellstue


Retreat for innsatte

KJELL ARNOLD NYHUS
Kjell Arnold Nyhus er forfatter og var fengselsprest i Hamar og Ilseng fengsler. Han var blant de første til å bruke pilegrimsvandring som rehabilitering for innsatte til Nidaros, og har flere ganger vandret pilegrim med grupper av innsatte til Nidaros. Nyhus ledet Ignatiansk retreat for innsatte i Halden fengsel etter mønster fra klosteret i Kumla fengsel i Sverige. Han har også skrevet en dokumentar med fortellinger fra klosteret i Halden fengsel.
Kjell A. Nyhus
MARIT SKARTVEIT
Marit Skartveit er offiser i Frelsesarmeen, teolog og retreatleder. Hun arbeider i Frelsesarmeens fengselsarbeid i Halden fengsel, og har siden 2013 ledet heltaus Ignatiansk retreat for innsatte i Klosteret i Halden fengsel sammen med Kjell A. Nyhus. På Fokstugu ledet hun i 2016 de første oppfølgingsretreatene for Klosterbrødrene fra Klosteret i Halden fengsel.
Marit Skartveit
TERJE SALVIGSEN
Terje Salvigsen, fengselsprest i Ringerike fengsel fra 2013. Før det har han vært ungdomsprest, gateprest i Asker og feltprest. Han har tatt kurs i åndelig veiledning og er bl.a engasjert i Ignatiansk spiritualitet, på Ringerike fengsel betegnet som Stillhetsarbeid. De siste årene har han arrangert korte pilegrimsvandringer med innsatte på Ringerike fengsel. I 2018 ledet han gruppa fra Bastøy fengsel på pilegrimsvandring fra Dovre til Nidaros.
Terje Salvigsen

Pilegrimsretreat for veteraner, oppfølgingsretreat for veteraner

CHRISTIAN W. SKOVDAHL
Christian W. Skovdahl er feltprest og har jobbet ved Forsvarets Veteransenter siden 2011. Han har over 20 års erfaring som feltprest og er selv veteran fra Bosnia og Afghanistan. Han har ansvaret for planlegging og gjennomføring av Pilegrimsretreater for veteraner på Fokstugu.
Christian W. Skovdahl
KYRRE KLEVBERG
Kyrre Klevberg er feltprest knyttet til Feltprestkorpsets fagavdeling. Han har jobbet i flere år med veteranbefolkningen i Norge og USA og er selv veteran. Han er godkjent veileder i pastoralklinisk utdanning.
Kyrre Klevberg