Program sommeren 2021

I perioden 02. juli 2021 – 08. august 2021

I Guds Huset hver dag:
kl. 08.00 Morgensang Laudes
kl. 20.30 Bønn før natten Completorium
kl. 08.00 Morgen-Messe Søndager

Completorium søndager/ Laudes mandager holdes uten tjenestegjørende prest.

Angelusringing hver dag hele året: kl. 08.00, kl. 12.00 og kl. 18.00.

Uke 27
05.07 – 11.07
ØYSTEIN ENDAL
Øystein Endal er fra Nordfjord og er bosatt i Oslo. Han har i flere år jobbet som prest i Forsvaret, og har også jobbet noen år med rusomsorg i Frelsesarmeen. Han har tjenestegjort som feltprest ved Heimevernets Skole- og kompetansesenter på Dombås og er nå feltprest i Bodø.
Øystein Endal
Uke 28
12.07 - 18.07
BISKOP SOLVEIG FISKE
Solveig Fiske har vært biskop i Hamar bispedømme siden 2006. Hun var tidligere blant annet residerende kapellan i Elverum og sokneprest i Løten i flere år. Biskop Fiske har et engasjement for, og er opptatt av, å utvikle pilegrimsarbeidet i Norge.
Biskop Solveig Fiske
Uke 29
19.07 – 25.07
BISKOP HERBORG FINNSET
Herborg Finnset er biskop i Nidaros siden høsten 2017. Hun har vært prost og menighetsprest siden 1988. Hun har utdanning i veiledning, og har erfaring i å være pilegrim gjennom egne vandringer i inn- og utland, og er opptatt av å følge opp pilgrimstradisjonene i Nidaros.
Herborg Finnset
Uke 30
26.07 – 01.08
BERIT OKKENHAUG
Berit Okkenhaug er prest, interessert i retreat- og pilegrimsarbeid. Hun har vært menighetsprest, sykehusprest, lærer i sjelesorg ved Det teologiske Menighetsfakultet og instituttprest ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Spesialområdet hennes er sjelesorg, og hun har skrevet flere bøker innen feltet.
Berit Okkerhaug
Uke 31
02.08 – 08.08
KJELL SKARTSETERHAGEN
Kjell Skartseterhagen var pilegrimsprest i Nidaros fra 1998 til 2003, og var da også med i kontaktgruppen for tidebønn ved Nidaros domkirke. Før dette arbeidet han i Sjømannskirken som prest i Berlin, og i USA som studentprest. Siden 2003 er han sokneprest i Nittedal, og leder hver sommer en gruppe på pilegrimsretreat langs Olavsleden.
Kjell Skartseterhagen