Program sommeren 2022

I perioden 20. juni 2022 – 07. august 2022

I Guds Huset hver dag:
kl. 08.00 Morgenbønn Laudes
kl. 20.30 Bønn før natten Completorium
kl. 08.00 Morgenmesse søndag

Angelusringing hver dag hele året: kl. 08.00, kl. 12.00 og kl. 18.00.

Uke 25
20.06 – 26.06
ØYSTEIN ENDAL
Øystein Endal er fra Nordfjord og bosatt i Grimstad. Han har i flere år jobbet som prest i Forsvaret og har også jobbet noen år med rusomsorg i Frelsesarmeen. Han har tjenestegjort som feltprest ved Heimevernets Skole – og kompetansesenter på Dombås og vært feltprest i Bodø.
Øystein Endal
Uke 26
27.06-03.07
HEIDI GRØNVOLD BØE
Heidi Grøndvold Bøe jobber som prest i Vang kirke ved Hamar. Hun har studert teologi ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo. Tidligere har hun jobbet 25 år som sykepleier ved Sykehuset Innlandet i Elverum.
Heidi Grønvold Bøe
Uke 27
04.07-10.07
BISKOP HERBORG FINNSET
Herborg Finnset har vært biskop i Nidaros siden høsten 2017. Hun har vært prost og menighetsprest siden 1988. Hun har utdannning i veiledning og har erfaring som pilegrim gjennom egne vandringer i inn- og utland. Biskop Finnset er opptatt av å følge opp pilegrimstradisjonene i Nidaros.
Herborg Finnset
Uke 28
11.07 - 17.07
ANNE-MARI BJØLVERUD AAS
Anne-Mari Bjølverud Aas har vokst opp på Dombås. Hun er bosatt i Trondheim og jobber som kapellan i Strinda, Berg og Strindheim menigheter. Hun har flere år vært aktiv på leirstedet Kirketeigen på Kvam som leder på leir for konfirmantene i Nord-Gudbrandsdal.
Anne Mari Bjølverud Aas
Uke 29
18.07 - 24.07
BISKOP SOLVEIG FISKE
Solveig Fiske har vært biskop i Hamar bispedømme siden 2006. Hun var tidligere blant annet residerende kapellan i Elverum og sokneprest i Løten i flere år. Biskop Fiske har et engasjement for, og er opptatt av, å utvikle pilegrimsarbeidet i Norge.
Biskop Solveig Fiske
Uke 30
25.07 – 31.07
ELISABETH THORSEN
Elisabeth Thorsen er teolog fra Universitet i Oslo og ledende prest ved Oslo Domkirke hvor hun har arbeidet i 20 år. Før det arbeidet hun som dialogprest, døveprest og sykehjemsprest. Hun har også hatt en rekke ulike engasjementer blant annet for Kirkens Bymisjon og Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.
Elisabeth Thorsen
Uke 31
01.08 – 07.08
TROND HEM STENERSEN
Trond Hem Stenersen jobber med trosopplæring i kirken i Lunner. Han har ledet vandringsgrupper over Dovrefjell og fram til Nidaros flere ganger. Trond er opptatt av at pilegrimsvandring er en flott måte å bli bedre kjent både med seg selv, med andre og med Gud. Han sier: «Livet beveger seg best til fots».
Trond Hem Stenersen