Program sommeren 2020

I perioden 17. juni 2020 – 21. august 2020

I Guds Huset hver dag:
kl. 08.00 Morgensang Laudes
kl. 20.30 Bønn før natten Completorium
kl. 08.00 Morgen-Messe Søndager

Completorium søndager/ Laudes mandager holdes uten tjenestegjørende prest.

Angelusringing hver dag hele året: kl. 08.00, kl. 12.00 og kl. 18.00.

MARKERING AV 10-ÅRSJUBILEET FOR GUDS HUSET, FOKSTUGU
Uke 29
13.07 - 19.07
Under ledelse av: BISKOP SOLVEIG FISKE
Solveig Fiske har vært biskop i Hamar bispedømme siden 2006. Hun var tidligere blant annet residerende kapellan i Elverum og sokneprest i Løten i flere år. Biskop Fiske har et engasjement for, og er opptatt av, å utvikle pilegrimsarbeidet i Norge.

PROGRAM:

I denne uken står pilegrimen i sentrum. Vi vandrer i sporene som pilegrimene har etterlatt seg i Guds Huset sine morgen- og kveldsbønner:

-I hver tidebønn får vi lytte til de bibeltekster som sterkest har berørt besøkende i årene som har gått.

-Vi synger salmer på ulike språk som pilegrimene selv har valgt.

-Pilegrimene deltar sammen med oss i tidebønnene og leser tekstene på sine språk.

-Hver kveld etter kveldsbønnen spiller musikere fra Dovrebygda.

-I slutten av tidebønnen lyser biskop Solveig Fiske pilegrimens velsignelse på ulike språk.

-Nattverd med Guds Huset sin enkle liturgi holdes lørdag og søndag morgen.

-Tidebønnen varer ca. 20 min.

Mandag 13. juli:

kl. 08.00 Morgenbønn.

kl. 20.30 Kveldsbønn med trompetmusikk.
Denne første kvelden av 10-årsmarkeringen er det OLA JON ANGARD som med sin trompet, står for åpningen av jubileumsuka. En festlig ouverture til trompettoner! Hvis det er godt vær får vi høre Ola Jon spille utenfor Guds Huset, ved Foksåe. Ta med sitteunderlag.

Tirsdag 14. juli:

kl. 08.00 Morgenbønn.

kl. 20.30 Kveldsbønn med tverrfløytemusikk og kornettmusikk.
Søsknene Ruste har slått seg sammen for å by oss på en vakker musikkstund i Guds Huset! THOR AMUND RUSTE spiller på sin tverrfløyte, og akkompagneres av lillesøster ANN MARI RUSTE på sin kornett. Dette er en flott anledning til å få lytte til søsknene sitt samspill i duett.

Onsdag 15. juli:

kl. 08.00 Morgenbønn.

kl. 20.30 Kveldsbønn med spelemannsmusikk.
Det er DOVRE SPELEMANNSLAG som med sitt taktfaste og sedvanlige engasjement spiller opp til glade spelemannslåter. Denne kvelden blir det trangt om plassen og garantert muntert i Guds Huset!

Torsdag 16. juli:

kl. 08.00 Morgenbønn.

kl.20.30 Kveldsbønn med kornettmusikk.
Denne kvelden får vi lytte til en av Dovrebygdens dyktige ungdommer: ANN MARI RUSTE spiller solo på kornett. Dette ser vi fram til og hilser Ann Mari varmt velkommen!

Fredag 17. juni:

kl. 08.00 Morgenbønn.

kl. 20.30 Kveldsbønn med sang på tysk.
BERND LOHSE, pilegrimsprest fra Hamburg, synger denne kvelden sammen med sine 18 TYSKE PILEGRIMER. Vi får lytte til deres sangliturgi fra pilegrimsvandringen. En god mulighet til å møte pilegrimene som er på vandring gjennom bygda vår!

Lørdag 18. juli:

kl. 08.00 Morgenmesse
Morgenmesse med Guds Huset sin enkle nattverdliturgi for pilegrimer. Vi feirer den sammen med Bernd Lohse og hans tyske pilegrimgruppe fra Hamburg. Hvis det er godt vær holder biskop Solveig Fiske morgenmessen utenfor Guds Huset, med Snøhetta som altertavle.

kl. 20.30 Kveldsbønn med saksofonmusikk.
Denne siste kvelden er det HUB HUIS som med sin saksofon markerer avslutningen av det musikalske jubileumsinnslaget i Guds Huset. Vi håper på godt vær slik at Hub kan spille ut sin saksofonmusikk over fjell og vidder, utenfor Guds Huset! Ta med sitteunderlag. Om du trenger skyss fra Dovre til Fokstugu, organiseres det denne kvelden av Dovre kyrkjelege råd / Dovre kirkekontor. For å bestille plass, ring: Kirkeverge Elin Marit Andgard 481 96 875/ 61 24 00 36 Rådsleder Guri Ruste 991 00 846.

Søndag 19. juli:

kl. 08.00 Morgenmesse.
Morgenmesse under ledelse av biskop Solveig Fiske som forretter Guds Huset sin enkle nattverdliturgi for pilegrimer. Denne morgenmessen markerer avslutningen på 10-årsjubileet for Guds Huset. Vi takker for uken som var ved at vi sammen synger «Deilig er jorden».
Biskop Solveig Fiske

Nattverd sommer 2020 i Guds Huset


BISKOP SOLVEIG FISKE

Holder nattverd:
18. Juli kl. 08.00
19. Juli kl. 08.00
Biskop Solveig Fiske
PREST HANS-JACOB DAHL

Sokneprest i Dovre i 23 år. Pilegrimsprest i Hamar bispedømme 1999-2002. Daglig leder av Pilegrimssenter Dovrefjell 2010 - i dag.

Holder nattverd:
05. Juli kl. 08.00
09. August kl. 08.00
Hans-Jacob Dahl
PROST BIRGITTE BENTZRØD

Feltprest i Bodø, Libanon og Kosovo. Utenlandssjef/regionleder i Sjømannskirken. Prost i Nord-Gudbrandsdal siden 25. februar 2019.

Holder nattverd:
12. Juli kl. 08.00
26. Juli kl. 08.00
Birgitte Bentzrød

Retreatansvarlige prester på Fokstugu Fjellstue


Retreat for innsatte

MARIT SKARTVEIT
Marit Skartveit er offiser i Frelsesarmeen, teolog og retreatleder. Hun arbeider i Frelsesarmeens fengselsarbeid i Halden fengsel, og har siden 2013 ledet heltaus Ignatiansk retreat for innsatte i Klosteret i Halden fengsel sammen med Kjell A. Nyhus. På Fokstugu ledet hun i 2016 de første oppfølgingsretreatene for Klosterbrødrene fra Klosteret i Halden fengsel.
Marit Skartveit
TERJE SALVIGSEN
Terje Salvigsen, fengselsprest i Ringerike fengsel fra 2013. Før det har han vært ungdomsprest, gateprest i Asker og feltprest. Han har tatt kurs i åndelig veiledning og er bl.a engasjert i Ignatiansk spiritualitet, på Ringerike fengsel betegnet som Stillhetsarbeid. De siste årene har han arrangert korte pilegrimsvandringer med innsatte på Ringerike fengsel. I 2018 ledet han gruppa fra Bastøy fengsel på pilegrimsvandring fra Dovre til Nidaros.
Terje Salvigsen

Pilegrimsretreat for veteraner, oppfølgingsretreat for veteraner

CHRISTIAN W. SKOVDAHL
Christian W. Skovdahl er feltprest og har jobbet ved Forsvarets Veteransenter siden 2011. Han har over 20 års erfaring som feltprest og er selv veteran fra Bosnia og Afghanistan. Han har ansvaret for planlegging og gjennomføring av Pilegrimsretreater for veteraner på Fokstugu.
Christian W. Skovdahl
KYRRE KLEVBERG
Kyrre Klevberg er feltprest knyttet til Feltprestkorpsets fagavdeling. Han har jobbet i flere år med veteranbefolkningen i Norge og USA og er selv veteran. Han er godkjent veileder i pastoralklinisk utdanning.
Kyrre Klevberg