Program

I perioden 25. juni 2018 – 20. august 2018

I Guds Huset hver dag:
kl. 08.00 Morgensang Laudes
kl. 20.30 Bønn før natten Completorium
kl. 08.00 Morgen-Messe Søndager

Completorium søndager/ Laudes mandager holdes uten tjenestegjørende prest.

Angelusringing hver dag hele året: kl. 08.00, kl. 12.00 og kl. 18.00.

Prester på Fokstugu Fjellstue sommeren 2018

Uke 25
18.06 – 24.06
ØYSTEIN ENDAL
Øystein Endal er fra Nordfjord og er bosatt i Oslo. Han har i flere år jobbet som prest i Forsvaret, og har også jobbet noen år med rusomsorg i Frelsesarmeen. Han har tjenestegjort som feltprest ved Heimevernets Skole- og kompetansesenter på Dombås og er nå feltprest i Bodø.
Øystein Endal
Uke 26
25.06 – 01.07
BISKOP HERBORG FINNSET
Herborg Finnset er biskop i Nidaros siden høsten 2017. Hun har vært prost og menighetsprest siden 1988. Hun har utdanning i veiledning, og har erfaring i å være pilegrim gjennom egne vandringer i inn- og utland, og er opptatt av å følge opp pilgrimstradisjonene i Nidaros.
Herborg Finnset
Uke 27
02.07 – 08.07
LARS ERLEND KIELLAND
Lars Erlend Kielland er pilegrimsprest for Hamar bispedømme. Han er bosatt i Brumunddal, hvor han arbeidet som sokneprest i perioden 2007 til 2016. Gjennom tjenesten som sokneprest kom han i nær kontakt med pilegrimsarbeidet. Han har siden 2010 vært leder av Veldre pilegrimsforening.
<lars E Kielland
Uke 28
09.07 – 15.07
KJELL SKARTSETERHAGEN
Kjell Skartseterhagen var pilegrimsprest i Nidaros fra 1998 til 2003, og var da også med i kontaktgruppen for tidebønn ved Nidaros domkirke. Før dette arbeidet han i Sjømannskirken som prest i Berlin, og i USA som studentprest. Siden 2003 er han sokneprest i Nittedal, og leder hver sommer en gruppe på pilegrimsretreat langs Olavsleden.
Kjell Skartseterhagen
Uke 29
16.07 - 22.07
BISKOP SOLVEIG FISKE
Solveig Fiske har vært biskop i Hamar bispedømme siden 2006. Hun var tidligere blant annet residerende kapellan i Elverum og sokneprest i Løten i flere år. Biskop Fiske har et engasjement for, og er opptatt av, å utvikle pilegrimsarbeidet i Norge.
Biskop Solveig Fiske
Uke 30
23.07 – 29.07
MARGIT HUSEVÅG
Margit Husevåg er prest. Hun har vært menighetsprest og er nå sykehusprest på Sykehuset Innlandet, Divisjon psykisk helsevern. Hun ble prest i voksen alder, og har bakgrunn blant annet i psykodrama som hun har brukt i sjelesorgarbeid, på retreat og i rusomsorgen. Margit har vandret pilegrimsvandringer langs Olavsleden flere somre, og ledet vandring med psykodramagruppe.
Margit Husevåg
Uke 31
30.07 – 05.08
BERIT OKKENHAUG
Berit Okkenhaug er prest, interessert i retreat- og pilegrimsarbeid. Hun har vært menighetsprest, sykehusprest, lærer i sjelesorg ved Det teologiske Menighetsfakultet og instituttprest ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Spesialområdet hennes er sjelesorg, og hun har skrevet flere bøker innen feltet.
Berit Okkerhaug
Uke 32
06.08 – 12.08
BISKOP EMERITUS OLE D. HAGESÆTHER
Ole D. Hagesæther var biskop i Bjørgvin fra 1994 til 2008. Han har vært sykehusprest, menighetsprest og prost. I seks år var han fakultetslektor ved Menighetsfakultetet, der han underviste i sjelesorg og prekenlære. Hagesæther har vært sentral i arbeidet med pilegrimsleden til Røldal, og med prosjekteringen av pilegrimsenter ved gamle Røldalskirken.
Ole D Hagesæther
Uke 33           
13.08 – 19.08
BISKOP EMERITUS TOR SINGSAAS
Tor Singsaas har vært prest i Nidaros bispedømme i 40 år nært knyttet til Nidarosdomen i ulike stillinger, sist som biskop i Nidaros 2008 – 2017. Singsaas har hatt et særlig engasjement for pilegrimsarbeidet, både pilegrimsvandringene mot Nidarosdomen, men og i menigheter og lokalsamfunn med soknekirka som pilegrimsmål. I de siste år ledet han pilegrimsvandringer for barn under Olavsfestdagene i Trondheim. Han har vært biskopenes representant i Nasjonalt Pilegrimsutvalg.
Tor Singsaas

Retreatansvarlige prester på Fokstugu Fjellstue


Retreat ifølge program “Hvit Stein på Fokstugu” for innsatte

KJELL ARNOLD NYHUS
Kjell Arnold Nyhus er forfatter og fengselsprest i Hamar og Ilseng fengsler. Han var blant de første til å bruke pilegrimsvandring som rehabilitering for innsatte, og har flere ganger vandret pilegrim med grupper av innsatte til Nidaros. Nyhus leder Ignatiansk retreat for innsatte i Halden fengsel etter mønster fra klosteret i Kumla fengsel i Sverige. Han har også skrevet en dokumentar med fortellinger fra klosteret i Halden fengsel.
Kjell A. Nyhus
MARIT SKARTVEIT
Marit Skartveit er teolog og offiser i Frelsesarmeen. Hun arbeider som korpsleder (pastor) i Frelsesarmeens menighet i Tønsberg og skriver på en doktorgrad om helliggjørelse i metodistisk/salvasjonistisk og ortodoks tradisjon. Hun har siden 2013 ledet heltaus ignatiansk retreat for innsatte i klosteret i Halden fengsel sammen med Kjell A. Nyhus. På Fokstugu ledet hun i 2016 de første oppfølgingsretreatene for deltakerne fra klosteret i Halden fengsel.
Marit Skartveit
RUNE MINDE
Rune Minde, fengselsprest i Bergen Fengsel fra 2005. Mange års erfaring fra ungdomsarbeid som prest i Meland menighet og i barne- og ungdomsavdelingen i Det Norske Misjonsselskap. Har arrangert pilegrimsvandring med innsatte fra lukket og åpen avdeling i Bergen Fengsel 2009 og 2010, 6 stk. pr. gang. Den gikk over 14 dager fra Kvam i Gudbrandsdalen til Nidaros. De siste 4 årene ansvarlig for pilegrims/retreat-program på Fokstugu for innsatte fra Bergen Fengsel: "Hvit Stein på Fokstugu".
Rune Minde

Pilegrimsretreat for veteraner, oppfølgingsretreat

CHRISTIAN W. SKOVDAHL
Christian W. Skovdahl jobber som feltprest og sjelesørger ved Forsvarets Veteransenter i Kongsvinger siden 2011 og har vært feltprest i 18 år. Han har vært med på å arrangere pilegrimsretreat for veteraner to ganger med utgangspunkt i Fokstugu og Guds Huset.
Christian W. Skovdahl
ØYSTEIN ENDAL
Øystein Endal er fra Nordfjord og er bosatt i Oslo. Han har i flere år jobbet som prest i Forsvaret, og har også jobbet noen år med rusomsorg i Frelsesarmeen. Han har tjenestegjort som feltprest ved Heimevernets Skole- og kompetansesenter på Dombås og er nå feltprest i Bodø.
Øystein Endal
KYRRE KLEVBERG
Kyrre Klevberg er feltprest knyttet til Feltprestkorpsets fagavdeling og Forsvarsstabens veteranavdeling. Han har jobbet i flere år med veteranbefolkningen og er selv veteran. Han er godkjent veileder i pastoralklinisk utdanning.
Kyrre Klevberg