Pilegrimsretreat for veteraner

Mange livsvandrere som kommer til Fokstugu bærer med seg vonde opplevelser. Dype sår i livet gjør mere vondt enn gnagsår.

Etter gammel tradisjon vandrer pilegrimen en ytre vandring som samtidig åpner opp for en indre vandring. Når kroppen finner vandringens ro og rytme vil også indre sår kunne leges.

«Pilegrimsretreat for veteraner» er et ukeprogram på Fokstugu. I flere år har kvinner og menn som har tjenestegjort i utenlandsoppdrag for Forsvaret her fått mulighet til å gjennomføre denne ytre og indre vandring.

Rammen for hver dag er pilegrimstradisjonens urgamle tidebønner. Morgen og kveld samles alle i Fokstugu sitt vigslete kapell Guds Huset til fellesskap og refleksjon.

Dagene fylles med vandring på pilegrimsleden over Dovrefjell, individuelle samtaler med ansvarlig veileder og gruppesamtaler, alt under ledelse av prester fra Feltprestkorpset.

Året etter en fullført retreat er det mulig å delta på en oppfølgingsretreat for Fokstuguveteraner.

«Pilegrimsretreat for veteraner» er administrativt underlagt Forsvaret.